Menu

Szkolenia i bezpieczeństwo – zyskaj zaufanie w oczach klientów

lipiec 25, 2016 - Szkolenia

Już sama świadomość, że należy przykładać istotną wagę do kwestii bezpieczeństwa informatycznego, stawia przedsiębiorstwo w znacznie lepszej sytuacji od innych. Dotyczy to szczególnie tych firm, które zdają się nie dostrzegać tematu bezpieczeństwa informacji oraz licznych zagrożeń mogących je spotkać. Podatność na rozmaite ataki dotyczy różnych branż, jednak przyjmując odpowiednie zasady działania oraz wprowadzając konkretne procedury, prawdopodobieństwo takich zdarzeń można znacznie ograniczyć, a czasami praktycznie wyeliminować.

Wiele zależy oczywiście od profilu działalności, konkurencji i sytuacji na rynku, jednak trudno jest dziś znaleźć branżę, która byłaby całkowicie bezpieczna. Wyciek oraz kradzież informacji następuje często w sytuacji, kiedy lekceważone są procedury, posługuje się przestarzałym oprogramowaniem bądź dopuszcza się do obsługi urządzeń osoby nieuprawnione. Podobnie jest w sytuacji, gdy osoby niepowołane uzyskają dostęp do haseł, umożliwiających wejście do najważniejszych programów używanych w firmie. Zabezpieczenie poszczególnych kwestii nie jest nadgorliwością, ale interesem i obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Współczesne bezpieczeństwo informacji wymaga zacznie bardziej precyzyjnych oraz szerzej zakrojonych działań niż jeszcze kilka lat temu. Wskazanie kierunków oraz sposobów wprowadzania zmian, jest bardzo często tematem szkoleń oraz warsztatów związanych z cyberprzestępczością. To właśnie na nich wskazywane są możliwe kierunki ataku, sposoby przechwytywania danych i haseł oraz metody działań hakerów. Problematyka związana z pozyskiwaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych – także wrażliwych, stanowi w ostatnim czasie ważny temat tego rodzaju spotkań oraz szkoleń. Prowadząc współpracę z zewnętrzną firmą doradczą i wprowadzając szereg zaleceń wskazanych na szkoleniach przez nią organizowanych, ograniczamy możliwości dotarcia do informacji przez osoby niepowołane i podnosimy poziom bezpieczeństwa. Przestrzegając skrupulatnie wszystkich procedur i ciągle się kształcąc, zwiększamy nie tylko posiadane kwalifikacje, ale zapewniamy sobie zaufanie klientów w szerokim znaczeniu tego słowa. Takie zaufanie jest niezwykle cenne, bo pracuje się na nie latami, a stracić je można bardzo szybko.