Menu

Szkolenia z transportu

lipiec 15, 2013 - Szkolenia

transportIstniejące dziś przepisy, regulują wiele kwestii, które odnoszą się do najważniejszych cech danej dziedziny. Regulacje te istnieją zarówno w przypadku prac na wysokościach, przewozu pasażerów, jak i w przypadku transportu, czy też obrotu towarami niebezpiecznymi. Jednocześnie w przypadku poszczególnych wymogów, można wesprzeć się bardzo często pomocą ze strony różnego rodzaju forów, oraz firm, które prowadzą profesjonalne wsparcie w tych właśnie kwestiach. W tym też celu powstało forum SIEF, gdzie poszczególni użytkownicy mogą prowadzić wzajemną wymianę informacji oraz nawiązywać współpracę. W ramach forum, można przygotować niezbędną dokumentację odnośnie przepisów REACH. Najczęściej, więc przedsiębiorcy przygotowują dokumentację w ramach rejestracji wstępnej oraz właściwej. Jest ona niezbędna, jeżeli prowadzi się tego typu działalność. Oprócz wymogów rejestracji, REACH, obejmuje również przepisy związane z ograniczeniami w obrocie, oraz zezwoleniami. Można tu również wspomnieć o innym rozporządzeni, jakim jest rozporządzenie CLP. Stanowi ono implementację przepisów ONZ, zalecanych w przepisach GHS, do przepisów Wspólnoty Europejskiej. System CLP, zawiera ujednolicone przepisy związane z kryteriami klasyfikacji substancji oraz mieszanin chemicznych, uwzględniających stwarzane przez nich zagrożenia. Każdy z tych przepisów, może stanowić pewien problem w zastosowaniu go w praktyce, zarówno pod względem oznakowania, jak i pod względem stosowanej w nich dokumentacji, czy też stosowanych atestów. Wówczas, warto skorzystać ze wsparcia, jakie oferują firmy doradcze. Najczęściej spotykanym jest profesjonalny doradca ADR, jednak jego wiedza oraz doświadczenie obejmuje również przepisy CLP, czy GHS. W pewnych przypadkach, istnieje ponadto obowiązek zatrudnienia takiego doradcy. W ramach współpracy, możemy jednak liczyć na pomoc w przygotowaniu dokumentów, jak i wykonaniu w naszym imieniu części obowiązków. Mogą one obejmować zarówno karty charakterystyk, czy też potrzebny atest PZH, które to niekiedy są niezbędne w prowadzeniu własnej firmy.