Menu

Zachowaj bezpieczeństwo – zyskaj w oczach klientów

lipiec 25, 2016 - Szkolenia

W zależności od rodzaju niebezpieczeństw, jakie nam zagrażają, zawsze staramy się podjąć odpowiednie działania, które mają nie tylko je ograniczyć, ale i całkowicie wyeliminować. Współczesne czasy stawiają przed firmami całkowicie inne zagrożenia oraz wyzwania niż te, do których zdążyły się już przyzwyczaić, a tym samym przed nimi zabezpieczyć. Nowe technologie są szansą na rozwój i usprawniają pracę, ale jednocześnie stwarzają duże ryzyko. Wprowadzając je do biur czy firm, bardzo często powiela się liczne błędy, co stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa firmy i posiadanych danych. Dziś wykradanie danych z firmy, kradzieże tożsamości, branie kredytów i pożyczek na sfałszowane nazwisko oraz ataki hakerów, nie są rzadkością, ale przykrym faktem. Informacje z zakresu cyberprzestępstw docierają do nas coraz częściej, czy to za sprawą telewizji, czy też Internetu. Firmy oraz instytucje posiadają i przetwarzają szereg danych nie tylko osobowych, dlatego powinny stosować nowoczesne zabezpieczenia chroniące przed ich wyciekaniem.

Dostrzeżenie problemu jest tak samo ważne jak podejmowanie kroków, które mają poprawić taką sytuację. Często trudno jest dostrzec wady swojego postępowania, niedociągnięcia czy braki w procedurach. Dlatego też coraz więcej osób oraz firm decyduje się na profesjonalne warsztaty oraz kursy, które wskazują nie tylko źródła zagrożeń. Elementem takich szkoleń jest również wskazanie sposobów oraz metod, którymi można przeciwdziałać wyciekowi danych bądź też ich usunięciu czy zmianie. Wizyta specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz warsztaty kierowane, czy to do poszczególnych działów, czy też pracowników, przynoszą zawsze wymierne korzyści. Warto jednocześnie pamiętać, że wyciek danych niesie ze sobą szereg strat. Część z nich może mieć wymiar finansowy, inne psychologiczny – w postaci nadszarpniętego zaufania klientów, partnerów biznesowych czy inwestorów. Podejmując odpowiednie kroki i korzystając ze szkoleń o tematyce związanej z bezpieczeństwem informacji, podnosimy własne kwalifikacje, wiedzę oraz kompetencje. Warto o tym pamiętać na każdym etapie swojej działalności i inwestować w najlepsze rozwiązania wypracowane przez profesjonalistów.